Ouders en verzorgers

U als ouder of verzorger neemt het grootste deel van de zorg van onze cliënten op zich. Uw kennis en inzicht zijn onontbeerlijk bij het helder krijgen van de hulpvraag. Samen werken wij aan één doel: het welbevinden van uw kind. Dit kan niet zonder veelvuldig overleg tussen u en onze begeleiders. Ieder jaar stellen wij samen met u de doelen vast waarop wij ons gaan richten en leggen dit vast in het ondersteuningsplan.
Omdat we een kleine organisatie zijn, bent u als ouder/verzorger automatisch lid van de cliëntenraad, die een aantal keren per jaar bijeenkomt. Dit is één van de manieren  om ouders te informeren over nieuwe ontwikkelingen en feedback van ouders te krijgen.

Omdat wij veel waarde hechten aan de mening van ouders houden wij jaarlijks een cliënttevredenheidsonderzoek. Elke ouder wordt gevraagd anoniem een vragenlijst in te vullen. De uitkomsten gebruiken wij om ons aanbod en de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Wanneer u niet tevreden bent dan gaan wij daar graag met u over in gesprek. Wij zullen ons best doen het probleem naar volle tevredenheid voor beide partijen op te lossen. Mocht dit voor u niet tot het gewenste resultaat leiden dan kunt u gebruik maken van het ‘klachtenportaal’.

25