ANBI

anbiStichting Pertoeti is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften aan Stichting Pertoeti zijn hierdoor voor de giftgever aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Verder hoeft Stichting Pertoeti over ontvangen giften of nalatenschappen geen schenkings- of successierechten te betalen.

Voor het behoud van de ANBI-status moeten stichtingen en verenigingen duidelijke informatie ter beschikking stellen over onder andere hun organisatie, activiteitenplannen en financiële positie. Die informatie vindt u hieronder:

Beleidsplan 2016

Beleidsplan 2015

Jaarverslag 2015

jaarverslag 2016

beleidsplan 2018-2020

Jaarverslag 2017

Beleidsplan 2019-2021

Jaarverslag 2018